Báo Giá iPad Cộng Tác Viên - TheLux

Máy New Seal bao test 1 đổi 1 trong 3 ngày.

BH 12 tháng 1 đổi 1 + 1.000.000

 

Chốt đơn qua Group Zalo CTV

Model nào không có => inbox lên Group

Cần tìm phụ kiện thêm : dây đeo, ốp, sạc, .v.v. => inbox lên Group

iPad Pro 11

ModelGiá GiaoGiá bán
11 2020 Đen 128GB Wifi
11 2020 Trắng 128GB Wifi
11 2020 Đen 256GB Wifi
11 2020 Trắng 256GB Wifi
11 2020 Đen 512GB Wifi
11 2020 Trắng 512GB Wifi
11 2020 Đen 1TB Wifi
11 2020 Trắng 1TB Wifi
11 2020 Đen 128GB 4G
11 2020 Trắng 128GB 4G
11 2020 Đen 256GB 4G25.800.00026.300.000
11 2020 Trắng 256GB 4G
11 2020 Đen 512GB 4G
11 2020 Trắng 512GB 4G
11 2020 Đen 1TB 4G
11 2020 Trắng 1TB 4G

iPad Pro 12.9

ModelGiá GiaoGiá bán
12.9 2020 Đen 128GB Wifi
12.9 2020 Trắng 128GB Wifi
12.9 2020 Đen 256GB Wifi
12.9 2020 Trắng 256GB Wifi23.600.00024.100.000
12.9 2020 Đen 512GB Wifi26.300.00026.800.000
12.9 2020 Trắng 512GB Wifi25.800.00026.300.000
12.9 2020 Đen 1TB Wifi28.400.00028.900.000
12.9 2020 Trắng 1TB Wifi
12.9 2020 Đen 128GB 4G27.300.00027.800.000
12.9 2020 Trắng 128GB 4G
12.9 2020 Đen 256GB 4G30.000.00030.500.000
12.9 2020 Trắng 256GB 4G
12.9 2020 Đen 512GB 4G
12.9 2020 Trắng 512GB 4G
12.9 2020 Đen 1TB 4G
12.9 2020 Trắng 1TB 4G

iPad Air 4

ModelGiá GiaoGiá bán
64GB Blue Wifi
64GB Mint Wifi
64GB Hồng Wifi15.500.00016.000.000
64GB Đen Wifi
64GB Trắng Wifi
256GB Blue Wifi
256GB Mint Wifi
256GB Hồng Wifi
256GB Đen Wifi
256GB Trắng Wifi
64GB Blue 4G
64GB Mint 4G
64GB Hồng 4G
64GB Đen 4G
64GB Trắng 4G
256GB Blue 4G
256GB Mint 4G
256GB Hồng 4G
256GB Đen 4G
256GB Trắng 4G

iPad Mini 5

ModelGiá GiaoGiá bán
64GB Gold Wifi
64GB Đen Wifi
64GB Trắng Wifi
256GB Gold Wifi
256GB Đen Wifi
256GB Trắng Wifi
64GB Gold 4G
64GB Đen 4G
64GB Trắng 4G
256GB Gold 4G
256GB Đen 4G
256GB Trắng 4G

iPad Gen 8

ModelGiá GiaoGiá bán
32GB Gold Wifi
32GB Đen Wifi8.700.0009.200.000
32GB Trắng Wifi
128GB Gold Wifi
128GB Đen Wifi11.200.00011.700.000
128GB Trắng Wifi
32GB Gold 4G
32GB Đen 4G
32GB Trắng 4G
128GB Gold 4G
128GB Đen 4G
128GB Trắng 4G