Home / Xe Hơi Ôtô / Cách chọn màu xe hơi theo mệnh phong thủy

Cách chọn màu xe hơi theo mệnh phong thủy

Mỗi vách tố trong suốt ngũ hành ta đều có đơn màu bừa diện như Thủy là xui, Mộc là xanh, Hỏa là hồng, Thổ là vàng, Kim là Trắng. Nếu hử hiểu quy luật ngũ hành ta tương đâm tương tương khắc bên trên, bạn hoàn toàn có thể lựa ra màu sắc xe ăn gia nhập đồng bản mạng cụm từ bỏ chính tớ.

Chọn màu xe ăn gia nhập phong thủy cho người mạng Hỏa năm Bính Thân

Người mạng Kim bởi vì vậy mua xe màu gì?
Người mạng Mộc bởi vì vậy lựa xe máy màu gì là đặt nhất?

Ngũ hành ta là gì?

Ngũ hành ta là đơn thuyết duy vật trong suốt triết học phương Đông ép nguồn từ bỏ Trung Hoa cổ tựa nương trên 5 vách tố căn bản đặt cho là khai đâm ra vạn vật bao gồm Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Kim. 5 vách tố nào ăn gia nhập lại vách ngũ hành ta tác động đồng rau đơn danh thiếph thiên nhiên tựa nương trên hai vốn liếng lý căn bản: Tương đâm/Tương tương khắc.

Cách chọn màu xe hơi theo mệnh phong thủy

Trong ngũ hành ta, mỗi một hành ta mạng lại bảo bày cho đơn màu biệt lập.

Quy luật tương đâm ám chỉ mai quan hệ tương hỗ lầm rau đồng phát triển. Cả 5 vách tố trong suốt ngũ hành ta tương đâm, thúc đẩy tạo vách vòng trọn.# sự sống khép kín như đơn định luật bảo toàn. Mỗi hành ta đều có hai mặt, cái đâm ra nó (đâm gia nhập) và cái nó đâm ra (đâm xuất), ví như Mộc đâm Hỏa… Thủy lại đâm Mộc.

Trong mai quan hệ tương đâm: Thủy đâm Mộc, Mộc đâm Hỏa, Hỏa đâm Thổ, Thổ đâm Kim, Kim đâm Thủy. Điều nào đặt lý giải theo thiên nhiên khởi đầu là Thủy (nác) lâm từ bỏ trên trời cáu tưới lên vạn vật tạo ra Mộc (lượng cối), Mộc khô khan cháy vách Hỏa (lửa), Hỏa cháy vách tro tạo ra Thổ (cáu), trong suốt Thổ có quặng mỏ ác Kim (kim khí), Kim loại nóng chảy lại tạo ra Thủy (nác) tang vách đơn “bảng lạ hoàn” cụm từ bỏ vạn vật.

Quy luật tương tương khắc quả ngược hoàn toàn đồng tương đâm, danh thiếp vách tố trong suốt ngũ hành ta sẽ tương khắc chế, công hao mòn thậm chí triệt tiêu lầm rau.

Nếu như quy luật tương đâm ý nói vạn vật, sự sống ép nguồn từ bỏ trời cáu, mà tồn tại lâu trường học hay hủy diệt lại do vạn vật trên quả cáu quyết định.

Trong tương tương khắc, mỗi một vách tố cũng có hai mai quan hệ, cái tương khắc nó (tương khắc gia nhập) và cái nó tương khắc(tương khắc xuất).

Trong mai quan hệ tương tương khắc: Thủy tương khắc Hỏa, Hỏa tương khắc Kim, Kim tương khắc Mộc, Mộc tương khắc Thổ, Thổ khoắc Thủy. Ý nói, nác khiến lửa đấyng, lửa khiến kim nóng chảy, kim khí bốc đâm lượng, lượng suýt nữa dinh dưỡng cụm từ bỏ cáu, cáu trưởngn nác chảy…

Chọn màu xe theo ngũ hành ta, ứng dụng thế nào?

Mỗi vách tố trong suốt ngũ hành ta đều có đơn màu bừa diện như Thủy là xui, Mộc là xanh, Hỏa là hồng, Thổ là vàng, Kim là Trắng. Nếu hử hiểu quy luật ngũ hành ta tương đâm tương tương khắc bên trên, bạn hoàn toàn có thể lựa ra màu sắc ăn gia nhập hay khô khanng ăn gia nhập đồng bản mạng cụm từ bỏ chính tớ.

Trong đấy bởi vì vậy lựa màu đâm gia nhập đồng mạng cụm từ bỏ tớ đặt bản thân đặt nướu nhất thay vì đâm xuất nếu như chia sẻ đồng hành ta khác. Cần thận trọng đồng những màu tương tương khắc, đặc biệt là tương khắc gia nhập (tương khắc tớ).

Cách chọn màu xe hơi theo mệnh phong thủy

Ngũ hành ta tương đâm tương tác theo vòng trọn.#, có thể tựa nương ra đây đặt chừng màu xe ăn gia nhập.

Trong trường ăn gia nhập nào, có thể hiểu màu sắc cụm từ bỏ xe chính là tượng bày cụm từ bỏ đơn vách tố. Xe đâm gia nhập đồng chủ, trưởng hai hòa công đơn, bừa nướu, chủ đâm xuất đồng xe sẽ chẳng thể đặt lạ.

Trái lại, xe tương khắc chủ sẽ dễ đem lại tai ách, chủ tương khắc xe cũng khô khanng nếu như chuyện đặt lành, dễ hao tài chết cụm từ bỏ đặt tu tạo. Ngoài ra, đã đang hai vốn liếng tố chi phối trong suốt việc lựa màu xe là làm phản đâm và làm phản tương khắc.

Trong đấy, làm phản đâm ám chỉ nếu như “đâm” quá giàu, dư sẽ bị làm phản lại như: Mộc cần có Thủy đâm mà nác giàu lượng sẽ bị trôi, dấn ngập, Hỏa cần có Mộc đâm mà gỗ giàu lửa sẽ nghẹt, khô khanng cháy đặt, Thổ cần Hỏa đâm mà lửa giàu sẽ vách than.

Kim cần Thổ đâm mà cáu giàu quặng kim sẽ bị vùi che, Thủy cần Kim đâm mà kim giàu nác sẽ bị đục.

Phản đâm chính là ám chỉ cái gì giàu quá cũng khô khanng đặt, khô khanng bởi vì vậy quá lạm dụng ra tương đâm dễ dẫn đến làm phản đâm. Bạn mạng Thổ khô khanng nghĩa là ắt xe nếu như sơn màu hồng, kệ áo quần hồng, đi chéo hồng, dễ hoi ngợp, khô khanng thoải mái.

Cách chọn màu xe hơi theo mệnh phong thủy

Không bởi vì vậy quá cầu toàn khi lựa màu xe theo phong thủy bởi vì giàu quá cũng chửa đứt đặt

Trong tương tương khắc lại có làm phản tương khắc, ý nói đơn vách tố bị tương khắc mà do sức cụm từ bỏ nó quá to có thể làm phản lại. Ví như: Thủy tương khắc Hỏa mà lửa giàu nác sẽ nông, Hỏa tương khắc Kim mà kim khí giàu lửa sẽ đấyng, Kim tương khắc Mộc mà gỗ rắn kim gãy, Mộc tương khắc Thổ mà cáu giàu khô khanng dinh dưỡng lượng sẽ gầy yếu.

Giống như làm phản đâm, làm phản tương khắc cũng ám chỉ trong suốt lựa lọc khô khanng bởi vì vậy quá cầu toàn, khô khanng nếu như có csuýt nữa màu tương tương khắc mà bỏ qua màu xe ưa hích.

Ví như bạn mạng Thổ khô khanng ăn gia nhập màu xui bởi vì vậy từ bỏ chiếc xe thương hích màu hồng chỉ vì lưới tản nhiệt sơn xui – màu tương tương khắc.

(Theo Thế giới xe)

Comments

comments

Check Also

Nên Độ iPhone 6S Plus Thành 2 Camera Kép Thay Vỏ Lên 8 Plus

” đổi Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …