Home / Công Nghệ / HPE cập nhật danh mục giải pháp lưu trữ Flash

HPE cập nhật danh mục giải pháp lưu trữ Flash

Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) hả ban bố những cập nhật quan yếu cho danh mục giải pháp lưu trữ thể flash mực tàu tao tuần tra việc bổ sung thêm danh thiếp sản phẩm và giải pháp bảo vệ dữ liệu mới.

Các sản phẩm và giải pháp mới nào bao gồm che lưu trữ chừng trung thuần túy Flash ( All Flash) HPE 3PAR StoreServ 9450, che lưu trữ chính và của cấp thể Flash – Nimble, giải pháp lưu trữ HPE MSA đời của năm và giải pháp bảo vệ dữ liệu StoreOnce tốc chừng cao đặt kết đấu với môi trường điện dóm đám mây.

vietnamnet

Đối với những khách hàng chừng trung, HPE đương giới thiệu giải pháp đặt biết đến như là nền móng thuần túy Flash đa người sử nhửng, có khả hay mở mang và hiệu hay cao – HPE 3PAR StoreServ 9450 đạt 2 triệu IOPS với chừng trễ dưới 1ms, khả hay mở mang dung lượng đến 6PB và số lượng kết đấu giàu hơn ba dò so với danh thiếp mốt trước đây, với 80 cổng kết đấu host. Sản phẩm bổ sung mới nhất ra danh mục giải pháp 3PAR đương đáp ứng danh thiếp đề nghị mai sau tuần tra đơn lịch trình phát triển lên Storage Class Memory và NVM Express (NVMe) đời mới chuẩn y sử nhửng HPE 3PAR 3D Cache.

Bên ven đấy, HPE hả ban bố hai mốt SAN chừng lỡ và bé MSA đời của 5 là MSA 2050 và MSA 2052. Những mốt mới nào có thể cung cấp hiệu hay cao cấp hai dò so với đời trước và có giá như khởi điểm từ bỏ dưới 10.000 đô la. HPE MSA 2052 có thể giúp hà tiện đến 40% hoài, và có đơn phần mềm dẻo đầy đủ với dung lượng SSD lên đến 1,6TB. Cả hai nền móng SAN nào đều cung cấp dung lượng phối thích hợp giữa ổ SSD và SAS HDD.

Đặc bặt, HPE hả ban bố lịch trình mực tàu dóm giải pháp bảo vệ dự liệu chọc mốt StoreOnce là CloudBank, đơn nền móng có khả hay cung cấp cho khách hàng giải pháp lưu trữ dữ liệu trường vỉa hèn vận với chức hay bảo vệ dữ liệu có hoài thấp hơn giàu trong suốt giàu môi trường điện dóm đám mây mục tiêu như là AWS, Azure hay danh thiếp môi trường lưu trữ object tại chỗ.

Phần mềm dẻo mới đương đặt thiết kế đặt vỉa hè thấp đề nghị bay tổ am hiểu đến hơn 99%, với khả hay vỉa hè thấp hoài lưu trữ trong suốt môi trường điện dóm đám mây xuống đến của ấn tượng là 0,001 đô la/GB/tháng. Ngoài ra, StoreOnce CloudBank đương hỗ trợ danh thiếp tâm tính hay StoreOnce tại chỗ (ví nhử như tàng trữ thích hợp hoàn toàn với 3PAR), cho phép khách hàng tự chừngng dời tráo dữ liệu qua môi trường điện dóm đám mây trong suốt khi đã đảm bảo khả hay khôi phủ phục sau thảm họa chóng vánh và lẻ hoạt.

Song mà với CloudBank, Phần mềm dẻo bình phủ phục tàng trữ thích hợp HPE Recovery Manager Central (RMC) hả bổ sung thêm đơn tâm tính hay Khôi phủ phục Nhanh (Express Restore) mới với khả hay cho phép khôi phủ phục dữ liệu chóng hơn đến 15 dò trưởng từ bỏ môi trường lưu trữ StoreOnce tại chỗ và trong suốt môi trường điện dóm đám mây. HPE đương tàng trữ thích hợp RMC với Veeam Explorer, qua đấy cung cấp cho khách hàng khả hay khôi phủ phục lại danh thiếp vỉa hèn vậng mục áp nhửng như là email, tài liệu và lược đồ cơ sở dữ liệu trực tiếp từ bỏ danh thiếp bản sao lưu dữ liệu RMC-V Express Protect.

vietnamnet

HPE ban bố dự kiến mua lại công ty Nimble, theo đấy cho ra đời mực tàu che lưu trữ Nimble Secondary Flash Array (SFA) mới mực tàu HPE, cho phép dữ liệu sao lưu và copy mực tàu người sử nhửng hỗ trợ danh thiếp áp nhửng của cấp. Hệ thống nào bao gồm công nghệ chống trùng láy láy và ghìm dữ liệu liền hoạt chừngng đặt vỉa hè thấp hoài dung lượng khi sao lưu dữ liệu với hiệu hay đặt tối ưu hóa tuần tra môi trường lưu trữ flash. Được phát triển liên thô lỗ và hiệu quả đặt thực hành những nhiệm mùa như là sao lưu dữ liệu Veeam và khôi phủ phục sau thảm họa, che lưu trữ flash mới mực tàu HPE cung cấp khả hay ““nhân bản zero-copy” đặt cvỉa hèy danh thiếp áp nhửng sinh sản như là phát triển/kiểm thử (dev/test), QA và phân tách dữ liệu.

Lệ Thanh

Comments

comments

Check Also

Nên Độ iPhone 6S Plus Thành 2 Camera Kép Thay Vỏ Lên 8 Plus

” đổi Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …