Bài Viết Liên Quan

4 doanh nghiệp bất động sản nợ gần 377 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Cục mượń Đà Nẵng vừa “bêu tên” danh sách 4 doanh nghiệp “chây ì” nợ tiền sử dụng đất đến ngày 31-5 với số tiền gần 377 tỷ đồng. Theo đó, đứng đầu sổ là Công ty CP Trung Nam với số nợ lên đến trên 295,13 tỷ đồng, trong …

Read More »