Báo Giá iPhone Cộng Tác Viên - TheLux

Bảo Hành Quốc Tế Vĩnh Viễn.

Máy New Bao Test 1 Đổi 1 Trong 3 Ngày Từ Ngày Active.

Máy New Seal Bắt Buộc Active Bằng Sim Việt Nam.

BH 12 tháng + 1.000.000

Chốt Đơn Qua Group Cộng Tác Viên.

 

Quy Ước :

# LL : Máy quốc gia Mỹ

# ZA : Máy quốc gia Hongkong

# VN : Máy quốc gia Việt Nam

# Active Sim : Lần đầu tiên active phải xài 1 sim Mỹ ( A Mẫn đưa ) để active không là nó ko thành Quốc Tế.

iPhone 12 Pro Max

ModelGiá GiaoGiá Bán
128GB Xanh LL31.600.00032.100.000
128GB Gold LL31.600.00032.100.000
128GB Trắng LL32.200.00032.700.000
128GB Đen LL31.000.00031.500.000
128GB Xanh ZA30.200.00030.700.000
128GB Gold ZA
128GB Trắng ZA29.900.00030.400.000
128GB Đen ZA
128GB Xanh VN
128GB Gold VN
128GB Trắng VN
128GB Đen VN
......................
256GB Xanh LL33.950.00034.450.000
256GB Gold LL33.800.00034.300.000
256GB Trắng LL
256GB Đen LL33.400.00033.900.000
256GB Xanh ZA
256GB Gold ZA
256GB Trắng ZA31.900.00032.400.000
256GB Đen ZA31.200.00031.700.000
256GB Xanh VN
256GB Gold VN
256GB Trắng VN
256GB Đen VN
......................
512GB Xanh LL
512GB Gold LL
512GB Trắng LL
512GB Đen LL
512GB Xanh ZA39.000.00039.500.000
512GB Gold ZA
512GB Trắng ZA
512GB Đen ZA
512GB Xanh VN
512GB Gold VN
512GB Trắng VN
512GB Đen VN

iPhone 12 Pro

ModelGiá GiaoGiá Bán
128GB Xanh LL29.600.00030.100.000
128GB Gold LL29.700.00030.200.000
128GB Trắng LL
128GB Đen LL
128GB Xanh ZA
128GB Gold ZA28.900.00029.400.000
128GB Trắng ZA
128GB Đen ZA
128GB Xanh VN
128GB Gold VN
128GB Trắng VN
128GB Đen VN
......................
256GB Xanh LL31.000.00031.500.000
256GB Gold LL
256GB Trắng LL
256GB Đen LL29.900.00030.400.000
256GB Xanh ZA30.500.00031.000.000
256GB Gold ZA
256GB Trắng ZA
256GB Đen ZA
256GB Xanh VN
256GB Gold VN
256GB Trắng VN
256GB Đen VN
......................
512GB Xanh LL33.800.00034.300.000
512GB Gold LL34.000.00034.500.000
512GB Trắng LL
512GB Đen LL
512GB Xanh ZA31.100.00031.600.000
512GB Gold ZA
512GB Trắng ZA
512GB Đen ZA
512GB Xanh VN
512GB Gold VN
512GB Trắng VN
512GB Đen VN

iPhone 12

ModelGiá GiaoGiá Bán
64GB Blue LL20.500.00021.000.000
64GB Mint LL
64GB Đỏ LL20.400.00020.900.000
64GB Đen LL20.200.00020.700.000
64GB Trắng LL
64GB Blue ZA
64GB Mint ZA
64GB Đỏ ZA
64GB Đen ZA
64GB Trắng ZA
64GB Blue VN
64GB Mint VN
64GB Đỏ VN
64GB Đen VN
64GB Trắng VN
......................
128GB Blue LL
128GB Mint LL
128GB Đỏ LL21.400.00021.900.000
128GB Đen LL21.300.00021.800.000
128GB Trắng LL
128GB Blue ZA
128GB Mint ZA
128GB Đỏ ZA
128GB Đen ZA
128GB Trắng ZA
128GB Blue VN
128GB Mint VN
128GB Đỏ VN
128GB Đen VN
128GB Trắng VN
......................
256GB Blue LL
256GB Mint LL
256GB Đỏ LL22.500.00023.000.000
256GB Đen LL21.900.00022.400.000
256GB Trắng LL
256GB Blue ZA
256GB Mint ZA
256GB Đỏ ZA
256GB Đen ZA
256GB Trắng ZA
256GB Blue VN
256GB Mint VN
256GB Đỏ VN
256GB Đen VN
256GB Trắng VN

iPhone 12 Mini

ModelGiá GiaoGiá Bán
64GB Blue LL18.000.00018.500.000
64GB Mint LL
64GB Đỏ LL17.900.00018.400.000
64GB Đen LL17.900.00018.400.000
64GB Trắng LL
64GB Blue ZA
64GB Mint ZA
64GB Đỏ ZA
64GB Đen ZA
64GB Trắng ZA
64GB Blue VN
64GB Mint VN
64GB Đỏ VN
64GB Đen VN
64GB Trắng VN
......................
128GB Blue LL
128GB Mint LL19.800.00020.300.000
128GB Đỏ LL19.800.00020.300.000
128GB Đen LL19.800.00020.300.000
128GB Trắng LL
128GB Blue ZA
128GB Mint ZA
128GB Đỏ ZA
128GB Đen ZA
128GB Trắng ZA
128GB Blue VN
128GB Mint VN
128GB Đỏ VN
128GB Đen VN
128GB Trắng VN
......................
256GB Blue LL
256GB Mint LL
256GB Đỏ LL
256GB Đen LL
256GB Trắng LL21.900.00022.400.000
256GB Blue ZA
256GB Mint ZA
256GB Đỏ ZA
256GB Đen ZA
256GB Trắng ZA
256GB Blue VN
256GB Mint VN
256GB Đỏ VN
256GB Đen VN
256GB Trắng VN